Siber Dünya’nın Özgür İnsanları
Hasan

Siber Dünya’nın Özgür İnsanları

Person of interest dizisini izleyenler bilir. Her bölüm başında giriş cümlesidir "you are being watched" yani "izleniyorsunuz". Senaryosu detaylı düşünülmüş bir dizi olmanın yanı sıra dizide gerçek yaşamda var olan sistemlerle ilgili ipuçları verilirken kimisine göre "mesaj" vermekten de geri durulmuyor. Peki, gerçekten izleniyor muyuz?

Bilindiği gibi insanoğlu tarih sahnesine çıktığı andan itibaren kaybetmediği merak duygusu ve haiz olduğu düşünme yetisiyle ilk çağlardan bu yana büyük bir gelişim sürecinde. Bugün dünya üzerinde neredeyse herkese ulaştırılmış teknolojik imkânlar ve dünya dışında kalan uzayı hatta milyonlarca ışık yılı ötelerini gözetleyebilecek ve oralara uzanabilecek teknolojik olanaklara sahibiz. Bütün bunları yazılım ve kodlama teknolojisinin verdiği olanaklarla yapıyoruz. Bunların yararları elbette yadsınamaz ancak bir de bilindiği gibi teknolojik gelişimin lokomotif ülkeleri tarafından zamanla değişen güvenlik anlayışı insanları, fiziki tehlikelerden korumanın yanı sıra siber dünyadan gelebilecek görünmez tehlikelere de ‘karşı önlem’ almaya sevk etmiş bulunuyor. Bunun gereği olarak da başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkeler tehditleri çok önceden tespit etmek amacıyla dünyanın tamamını fiziki ve teknik gözetim altında tutuyorlar.

 Bu konuyla ilgili eski bir Amerikan ajanı olan Snowden bir açıklamasında "elektronik dinleme ve izleme operasyonları sayesinde bireylerin siyasi görüşleri, coğrafi konumları, cinsel tercihleri, kimlikleri, dostluk ve iş ilişkileri ve elektronik ortamda bıraktıkları izlerin kolayca takibe alındığını ve Amerikan istihbaratının dünya genelinde hiçbir yasal zemin ve kontrol olmaksızın birey ve grupları takibe aldığını söylüyor.1" Dolayısı ile "izleniyoruz". Peki, özel hayatımızın gizliliğini sağlama ve bu tür durumlara karşı alınabilecek önlemler var mıdır? Elbette var fakat kolay olduğu söylenemez.

İlk olarak farkındalık seviyelerimizin artmış olması gerekiyor ki dünyadaki muasırlarımızın gelmiş oldukları son teknolojik imkân ve kabiliyetlerden haberdar olalım. Bunu sağladıktan sonra bireysel olarak siber dünya trafiğindeki hareketlerimize dikkat edebilir ve özel hayatımızı bir nebze de olsa gizleyebiliriz. Son olarak da siber tehditlere karşı koymakla görevli ve teknolojik hayatımızın gizliliğinden sorumlu insanların rakiplerinden bir adım önde olacak şekilde kendilerini geliştirmeleri ve gerekli fiziki ve teknik alt yapının oluşturulması ile sorumlu oldukları insanların siber dünyalarını korumaları gerekiyor. Bu elbette ki kolay değil çünkü Amerika’da dünyayı izlemekle görevli kuruluşların 1950lerde2 kurulduğunu düşünürsek kat edilmesi gereken mesafenin uzunluğu ve kazanılması gereken tecrübelerin ne kadar zaman alacağını ve rakiplerimizi geçebilecek kabiliyeti elde edebilmenin zorluğunu anlayabiliriz sanırım. Dolayısı ile kaybedecek zamanımız yok. Bir yerden başlayabilir  ve  gerçekten de özgür olduğumuzu bir kez daha hissedebiliriz.

Kaynakça:

1http://www.ntv.com.tr/dunya/snowdendan-tuyler-urpertici-aciklamalar,WylG9z6q6EWqRY4A-AnxGQ

2https://tr.wikipedia.org/wiki/Ulusal_G%C3%BCvenlik_Ajans%C4%B1                                                 


Önceki: Benim Adım Tahir Sonraki: Ertuğrul Gazi ve Diriliş Ertuğrul

Yorum yok

Yorum Bırakın!

Yorum bırakın