Ağız mikrobiyotası ve İBH
Ağız mikrobiyotası ve İBH

Ağız Bakterileri, İBH(İnflamatuar Bağırsak Hastalığı) Nedeni Mi?

/

Science’ta yayınlanan yeni bir çalışmada ağız kaynaklı mikrobiyotanın ektopik kolonize(olması gereken yerin dışında bulunması) olduğu farelerin bağırsaklarında aşırı T helper(Th1) hücre yanıtına ve bağırsak inflamasyonuna yol açtığı gösterildi. Çalışmadaki bulgular İBH(inflamatuar bağırsak hastalığı)’yi şiddetlendiren patobiyontların ağızda yerleşmiş olabileceğini gösteriyor.

İBH’lı kişilerin bağırsak mikrobiyotası sağlıklı bireylerinkine göre sıklıkla ağız kaynaklı mikrobiyotaca zengin haldedir ve ne var ki bunların rolü henüz anlaşılamamıştır. En son çalışmada araştırmacılar ağız bakterilerinden elde edilen özütün bağırsaktaki etkilerini tanımlamaya çalıştı.

İlk olarak araştırmacılar iki İBH’lı kişiden elde edilen tükürük örneklerini germ free farelere ağız yolundan uyguladı. Çalışmayı yapan Kenya Honda bu farelerin bağırsak lamina propriasındaki( bağırsak mukozasının bir tabakası) T helper 1(TH1) hücrelerinde IFN-gama( interferon gama) birikimini gösterdi. Farelerin bağırsaklarındaki aşırı T helper 1 hücre yanıtının , olabildiğince fazla mikroorganizma içeren özütleri kullanarak, farelerin bağırsaklarında nasıl bir zedelenme yanıtı oluşturacağını görmek için germ free farelere uyguladı. Bu deneylerde Klebsiella Pneumonia 2H7( Kp-2H7)’nin bağırsaklarda yerleşen T helper 1 hücrelerinde güçlü bir uyarıcı olduğu saptandı.

Kp-2H7 bağırsak mikrobiyatasında herhangi bir spesifik patojen olmayan farelerin kalın bağırsak ve çekumunda( kalın bağırsağın başlangıç kısmı) yerleşen çoklu antibiyotik direnci olan bir bakteri bir disbiyotiktir. Ayrıca kolit( kalın bağırsak yangısı-inflamasyonu) eğilimli IL10-/-(interlökin 10 geni aktivitesi önlenmiş) farelerde , Kp-2H7 kolonizasyonunun şiddetli inflamasyona öncülük etmesi, konaklarda genetik duyarlılığı düşündürmüştür.

Bu Bilgiler Işığında…

Honda’nın çalışması İBH varlığında, ağız kaynaklı mikroorganizmaların ektopik kolonizasyonu bağışıklılık sisteminin aşırı aktivasyonuna neden olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar şimdilik Klebsiella türlerine karşı yeni terapötik stratejiler planlıyor. Honda, normal bağırsak mikrobiyotasına sahip bireylerin Klebsiella türlerinin kolonizasyonuna karşı direnç sağlayabileceğini söylüyor. Ayrıca mikrobiyotadaki gibi yararlı bakterilerin tanımlanmasıyla bunları çok ilaca dirençli Klebsiella türlerinin enfeksiyonundan korunmada canlı biyoterapötik olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

ÇEVİRİ:

Yazar: Iain Dickson

Çeviren: Nurullah

Orijinal metin: Kasım 2017

Yorum bırakın

Your email address will not be published.

Bilim Kategorisinde Son Yazılar