Demodex: Bizden Habersiz Bizimle Yaşayan Bir Misafir

Demodex insan kıl folikülünü mesken edinmiş bir akar cinsidir. Demodex türleri insan cilt faunasının bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Bu organizmaların bazı kaynaklarda parazit olarak kabul edilmelerinin nedeni ise köpek ve birçok memeli türünde uyuzun nedenlerinden biri olarak görülmeleridir. Ayrıca

Devamı

Günümüzün En Çok Can Alan Katili: Kalp-Damar Hastalıkları

/

İnsanın yaşam beklentisi 1800’li yıllardan beri neredeyse iki katına çıktı. Bu ilerlemeyi kuşkusuz modern tıbba borçluyuz. İnsanlar yüzyıllar boyunca herhangi bir basit enfeksiyonun tedavi edilememesi sonucu hayatlarını kaybediyorlardı. Birçok ameliyat  bile ameliyat sonrası sepsis nedeniyle hastanın ölümüyle sonuçlanabiliyordu. Tek başına

Devamı

Gafil Gezme Şaşkın

    Son zamanlarda dinlediğim müziklerin içinde beni çok etkileyen bir deyiş var. Özellikler deyişler söz konusu olduğunda yaşama ve insan doğasına dairlik ön plana çıkıyor. Bu deyişte ise insanın ölüm karşısındaki çaresizliği ve dünya üzerindeki anlamsız gayeler için çırpınışının boş

Devamı

Hızlı Okuma Kursuna Gidilmeli Mi ?

/

    Yüzyıllardır üretilmiş olan ve büyük bir ivmeyle katlanmaya devam eden insanlığın ortak bilgi birikiminin aktarılmasında en önemli taşıyıcı yazıdır. Yazının icad edilmesi insanlık için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bir insanın bilgi edinebilmesinin sadece kendi ömrü ve çevresiyle sınırlandırılması

Devamı

Mikro RNA(miRNA) ve Mümkün Olabilecek Kullanımı

    Bilim ile, özellikle de yaşam bilimleriyle ilgilenen çoğu kişinin bildiği üzere bizi biz yapan şey genlerimiz veya genlerimizin bir toplamı olan genomomuzdur. Yaşamın kodu diyebileceğimiz genlerimiz ise yaşamın temel yapı birimi olarak atfedebileceğimiz hücrelerimizin içinde çekirdek denilen bir yerde

Devamı

Ödemekle Yükümlü Olduğumuz Borç ve Kültürel Miras

/

    İnsanlığın veya uygarlığın kültürel tarihinin yaklaşık 13.000 yıl önce Mezopotamya civarında tarım devrimiyle başladığı söylenir. Çeşitli bitki ve hayvan türlerinin evcilleştirilerek insanın doğadaki eşsiz yalnızlığının azaltılmasının sağlanmasıdır bu süreç. Evcilleştirdiğimiz köpek can dostumuz olmuştur keza at da öyle; bu

Devamı