Ulusların Zenginliği: İş Bölümü

/

Tarihsel süreç içerisinde insanların becerilerinin, isteklerinin ve toplumsal dayanışmanın bir parçası olarak ortaya çıkan iş bölümü Adam Smith ile beraber iktisadi kavramlar içerisinde özellikle yer almaya başlamıştır. Eski Çağlarda kişilerin becerileri doğrultusunda gelişen veya babadan oğula ya da ustadan çırağa

Devamı

Adam Smith’in Ulusların Zenginliği Kitabına Kısa Bir Giriş

/

İskoç Aydınlanması’nın [1] önemli figürlerinden Adam Smith, 16 Haziran 1723 yılında İskoçya’nın Kirkcaldy isimli kıyı kasabasında doğdu. Aynı yüzyılın başlarında İngiltere ile İskoçya ülkeleri arasındaki birleşme gerçekleşmişti. Babası doğumundan henüz birkaç ay önce ölmüştü. Bu yüzden annesi tarafından yetiştirildi. Temel

Devamı

Sanatın Yatırım ve Prestij Aracı Olarak Kullanılması

/

Yatırım, kişilerin gelirlerinden, geçimlik giderleri çıkarıldıktan sonra arta kalan sermayelerini de­ğerlendirmek amacıyla yöneldikleri bir eylemdir. Finansal araçların fazlasıyla çeşitlendiği günümüzde ge­leneksel yatırım araçlarının yanında domuz eti, portakal suyu hatta hava durumu dahi bir yatırım aracı olarak kul­lanılabilmektedir. Yatırımın temel amacı,

Devamı

Çin Ekonomik Gelişiminin Tarihçesi Yazı Serisi 1

Mao Dönemi: İçe Kapalı Çin Ekonomisi Mao 1949 yılında yeni kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nin başına geçtiğinde önünde büyük bir iç savaştan çıkmış yıkık bir ülke vardı. Kendisinden önce Çin’in içinde bulunduğu sosyal karışıklıkları durdurmuş olan Mao birinci beş yıllık planını

Devamı

Mortgage Krizi ve Amerikan Para Genişleme Politikası

Niceliksel Gevşeme (Quantitative Easing / QE / Parasal Genişleme) Makaleyi, QE’nin yani Niceliksel Gevşeme’nin temeline inerek başlatmak olayın özünü daha rahat anlamamızı sağlayacak. Bunun içinse birkaç temel kavrama inmemiz lazım. İlk olarak para ve maliye politikaları nedir, birbirleri arasındaki ilişki

Devamı