kanser hücresi

En Nadir Görülen Yedi Kanser Tipi ve Özellikleri

1

Genel olarak, kanser her yıl dünyadaki milyonlarca insanı etkileyen oldukça yaygın bir hastalıktır. Kanser, vücudun hemen hemen her bölümünü etkileyebilir ve 200’den fazla farklı türde tanınmış kanser olduğu tahmin edilmektedir. Bu kanserlerin birçoğunun nadir olduğu düşünülmektedir ve her yıl sadece 100.000 kişinin 6’sında görülür. Bu liste dünyadaki nadir kanser türlerinden bazılarını içermektedir. Daha yaygın görülen kanserler gibi, bu nadir görülen kanserler de erken teşhis edilirse tedavi edilebilir.

  1. Erkek Meme Kanseri
erkek meme kanseri
Erkek invaziv duktal meme kanserinin histolojik görüntüsü (Pathologyoutlines)

Herkes kadınlarda meme kanserinin trajik olarak yaygın olduğunu bilse de erkeklerin de meme kanseri olabileceği pek düşünülmez. Bunun nedeni meme kanserinin erkeklerde nadiren ortaya çıkması ve sadece tüm meme kanseri vakalarının % 1’inden daha azını oluşturmasıdır. 2018’de ABD’de yaklaşık 2.550 erkeğe meme kanseri teşhisi konacağı tahmin edilmektedir.

Her ne kadar erkekler teknik olarak göğüslere sahip olmasalar da, kanserin oluşabileceği duktal göğüs dokularına sahiptirler. Her yaşta kadınları etkileyebilecek kadın meme kanserinin aksine, erkek meme kanseri tipik olarak yaşlı erkeklerde teşhis edilir. Meme kanseri tanısı alan erkeklerin yaş ortalaması 68’dir. Kadın meme kanseri gibi erkek meme kanseri de yeterince erken teşhis edilirse tedavi edilebilir.

  1. Merkel Hücreli Karsinom
merkel hücreli karsinom
Merkel hücreli kanseri, ciltte veya hemen cilt altından gelişen, saç köklerinden de oluşabilen ileri derecede agresif bir kanserdir.

Merkel Hücreli Karsinom (MCC), cilt kanserinin nadir görülen ve agresif bir şeklidir. MCC sıklıkla güneşe maruz kalan cilt üzerinde baş, boyun ve kollarda görülür. Bu cilt kanseri vücudun herhangi bir yerinde, güneşten korunan bölgelerde bile oluşabilir. Merkel Hücreli Karsinom yüzünden oluşan yumru, genellikle ağrısız, sert, etli ve kırmızı-mor renktedir.

Şu anda, ABD’de her yıl yaklaşık 2.000 kişiye Merkel Hücreli Karsinom teşhisi konduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, raporlara göre, son on yılda MCC vakalarının sayısında keskin bir artış oldu. Araştırmacılar, ABD’deki Merkel Hücreli Karsinom vakalarının sayısının 2020’de 2.800 ve 2025’te 3.250 olabileceğini tahmin ediyor.

  1. Wilms Tümörü

böbrek tümörü

Wilms Tümörü (Nefroblastom) genellikle nadir görülen bir kanser olmasına rağmen, çocuklarda en sık görülen böbrek kanseri türüdür. Wilms Tümörü tüm çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık %5’ini oluşturur. Aynı zamanda en yaygın pediatrik karın kanseridir. Wilms tümörü tipik olarak beş yaşından küçük çocuklarda bulunur ve ortalama tanı yaşı 3-4 yaştır.

Wilms Tümörü çocuklarda oldukça yaygın olarak kabul edilse de, neyse ki, son derece tedavi edilebilir. 5 yıllık hayatta kalma oranı oldukça yüksektir ve ABD’de ortalama % 90’a kadar çıkar. (4. ve 5. evreye varan tümörlerde sağ kalım oranları bile olumluyken sırasıyla % 86 ve % 87 oranındadır.)

  1. Timik Karsinom

timik kanser

Timik Karsinom nadir görülür, oldukça agresiftir ve maalesef genel olarak kötü bir prognozu vardır. Bu nadir kanser timus bezini etkiler ve neredeyse her zaman ileri bir aşamada fark edilir. Timik Karsinom teşhisi konan hastaların çoğu atipik semptomlar gösterir ve bu da teşhisi zorlaştırır. Şu anda, Timik Karsinom taraması için bilinen bir tümör belirteci yoktur.

Dünya çapında kaç kişiye Timik Karsinom tanısı konduğu bilinmemektedir. ABD’de, Timik Karsinomun her yıl her milyon insan içinde yaklaşık 400 vaka oranında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Timik Karsinom sıklıkla çok geç fark edildiğinden, 5 yıl boyunca yaşama oranı sadece %30-50 arasındadır, oldukça düşüktür.

  1. Ewing Sarkomu
ewing sarkomu
Kemik tümörü olan ewing sarkomu görülüyor. Periost reaksiyonu ve soğan zarı görünümü belli oluyor. Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 7844

Ewing Sarkomu, başta 20 yaşından küçük çocukları, gençleri ve yetişkinleri etkileyen son derece nadir bir kanserdir. Bu oldukça agresif kemik kanseri ilk kez 1921’de Amerikalı patolog James Ewing tarafından tanımlandı. Her ne kadar benzer bir tümör türü bir yüzyıl öncesinde biliniyor olsa da, Ewing’in çalışması bunun lenfoma veya nöroblastomdan ayrı bir kanser olduğunu gösterdi.

Ewing Sarkomu hastalığının 25 yaşından sonra gelişmesi çok nadirdir; Ewing Sarkom hastalarının çoğu 10-20 yaş arasındadır. Araştırmalar ayrıca, çocuk ve genç erkeklerin Ewing Sarkomunu kızlardan daha fazla geliştirme ihtimalinin olduğunu göstermiştir. Ewing Sarkomu, lokalize tümörlerde oldukça yüksek 5 yıllık bir hayatta kalma oranına sahiptir. Genel olarak Ewing Sarkomu hastalarının yaklaşık % 70’i beş yıldan uzun süre hayatta kalmaktadır.

  1. Kalp Kanseri

kalp tümörü

Kalp kanseri veya Primer Kardiyak Tümörler, her yıl sadece 1-2 vaka bildiren, kanserin nadir görülen formlarından biridir. Genel olarak kalp tümörleri (hem kötü hem de iyi huylu) nadirdir, çünkü kalbimizdeki hücreler vücudumuzun diğer bölümlerinde olduğu gibi bölünmez. Hücre bölünmesi kanserin yayılması için bir risk oluşturur ve kalbin hücreleri bölünmediğinden kanserin kök salması çok nadirdir.

Bu yazımızı da tavsiye ederiz:  Laika: Uzayda Yalnız Bir Dünyalı (Ölüm Yolculuğu)

Cerrahi ve otopsi raporlarına göre, primer kardiyak tümörler tüm kardiyak tümörlerin sadece yaklaşık % 0.3-% 0.7’sini oluşturur. Bu primer kardiyak tümörlerin sadece yaklaşık % 25’i kanserlidir ve bunlardan yaklaşık % 75’i sarkomdur. Araştırmalar ayrıca kalp kanserinin daha genç yetişkinleri etkilediğini göstermiştir.

  1. Hyalinizing Clear Cell Carcinoma (Hiyalinize Berrak Hücreli Karsinom)

Hiyalinize Berrak Hücreli Karsinom

Hyalinizing Clear Cell Carcinoma ilk olarak 1994 yılında minör tükrük bezi tümörü olarak tanımlandı. İlk vaka araştırması sırasında yaklaşık 11 Hyalinizing Clear Cell Carcinoma vakası tarif edildi. O zamandan beri bildirilen yaklaşık 40 ek Hyalinizing Clear Cell Carcinoma vakası olmuştur. 50 kadar olan toplam vaka sayısı Hyalinizing Clear Cell Carcinoma’yı dünyadaki en nadir kanser yapar.

Bildirilen vakalardan yola çıkarak doktorlar Hyalinizing Clear Cell Carcinoma’nın baskın olarak kadınları etkilediğini biliyorlar. Nadir bir malign tükürük bezi tümörü olarak, Hyalinizing Clear Cell Carcinoma, tüm ağız içi tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık % 1’ini oluşturur. Bu kanser türü ameliyatla tedavi edilebilir ve hastalar genellikle tam olarak iyileşir.

1 Comment

Yorum bırakın

Your email address will not be published.

Bilim Kategorisinde Son Yazılar