Obezite ve Kanser İlişkisi

Obezite ve Kanser Arasındaki İlişki

Obezite hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan insanoğlunun karşısına çıkan problemlerden biridir. Küçümsenmeyecek kadar önemlidir ki, çünkü birçok hastalıkla uzaktan ya da yakından bir şekilde ilişkilidir. Hekimler ona hastalıkların anası muamelesi yapar. Haksız değillerdir, birçok çalışma obeziteyle hastalıkların ilişkisini destekler. Şunu hepimiz bilmeliyiz ki obezite birçok hastalığa zemin hazırlayan bir HASTALIKTIR.

Obezite Nedir?

Obezite vücutta yağ miktarının aşırı fazla oluşu olarak tanımlanır. Buradaki suçlu özellikle göbek çevresindeki yağ kitlesidir. Obezite pratik olarak beden kitle indeksi ve bel çevresi ölçümü ile ortaya konur. Beden kitle indeksi 25-29.9 olan kişiler aşırı kilolu kabul edilirken, BKİ’si 30 ve üzeri olan kişiler obez olarak tanımlanır. Bel çevresi sınırları ülkeden ülkeye değişir. Ülkemizde erkeklerde 90 cm üzeri aşırı kilolu, 100 cm üzeri ise obez; kadınlarda 80 cm üzeri aşırı kilolu, 90 cm üzeri ise obez olarak kabul edilir.

Fazla kalori alımı, alınan kalorinin harcanmaması, genetik faktörler ve hormonal faktörler gibi birçok faktörle ortaya çıkan bir durumdur.

vücut kitle indeksi hesaplama
Beden Kitle İndeksi(BKİ) vücut ağırlığının, boy uzunluğun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin 75 kg vücut ağırlığına, 185 cm boya sahip kişinin BKİ’si 75/ (1.85)*(1.85) = 21.9 ‘dur.

Obezite Neden Bu Kadar Önemlidir?

Yazının başında söz ettiğimiz üzere obezite birçok hastalığa zemin hazırlar. Bunlardan bazıları hipertansiyon, tip2 diyabet hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, uyku apnesi, felç, safra kesesi hastalıkları, böbrek hastalıkları, osteoartrit( eklemlerde kireçlenme), kan yağlarında bozulma( dislipidemi) ve bazı kanserlerin gelişiminde rol oynar.

obezite ve ilişkili hastalıklar
Obezite birçok hastalıkla ilişkilidir.

 

Obezite ve Kanser Arasındaki İlişki Nedir?

Obezite bazı kanserlerin oluşumunda riski arttırdığı gösterilmiştir. İlişkili olan durumlar erkeklerde kolon(kalın bağırsak) kanseri, prostat kanseri; kadınlarda ise meme kanseri, safra kesesi kanseri ve endometrium kanseriyle ilişkilidir.

Obezitenin nasıl kanser riskini artırdığı net olarak ortaya konamasa da birçok etkiyle buna neden olabilir. Daha önceki çalışmalarda yağ hücrelerinden salınan bazı hormonların ve büyüme faktörleri hücrelerin bölünmesini uyardığı gösterilmiştir. Ancak aradaki ilişki sadece bununla açıklanamaz.

Geçtiğimiz günlerde Nature Immunology’de yayınlanan bir makalede obezitenin bağışıklık hücrelerinde farklı metabolik yolakları etkilediği belirtilmiştir.

 

Yağ Tarafından Tıkanmış Doğal Katil (Naturel Killer) Hücreleri

Doğal katil hücreleri vücudumuzda yer alan bağışıklık hücrelerimizden sadece biridir. Özellikle virüsle enfekte olmuş hücreleri ve tümör hücrelerini ortadan kaldırır. Obeziteye sahip kişilerde NK hücrelerinin tabiri caizse eli kolu bağlanır. NK hücreleri, kötü hücreleri tanıyıp onlara bağlanmasına rağmen onları yok edemez.  Bu obeziteyle kanser arasındaki ilişkiyi anlamamıza katkı sağlamıştır.

 

Kaynak ve İleri Okuma :

 

Metabolic reprogramming of natural killer cells in obesity limits antitumor responses, Xavier Michelet, Lydia Dyck,2018

Yorum bırakın

Your email address will not be published.

Bilim Kategorisinde Son Yazılar