Podcast #2 – Oniki Ada’yı Yunanistan’a Kim Verdi ve Türkiye ile Yunanistan Arasındaki İhtilaflar

ParlakJurnal.com podcast söyleşilerinin ikinci bölümünde Ege Adaları’nın genel tarihinden ve Oniki Adalar’ın öneminden, Oniki Adalar’ı nasıl kaybettiğimizden ve günümüzde Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklardan bahsettik.

Bu konuyla ilgili ciddi kaynaklara ulaşıp daha da derinlemesine araştırmak istiyorsanız bu makaleleri tavsiye ediyoruz:

**Cemalettin Taşkıran, Oniki Ada’nın Dünü ve Bugünü, (ATASE Gnkur. Basımevi) , Ankara 1996
**Celalettin Yavuz, Menteşe Adaları (Oniki Ada)’nın Tarihi, Deniz Harp Okulu Basım Evi, İstanbul, 2003
**Cengiz Orhonlu, “12 Ada Meselesi”, Türk Kültürü, S.23, Eylül 1964, Yıl.II, Ankara, 1964
**Gnkur. ATASE Başkanlığı, TSK Tarihi, Osmanlı Devri, Osmanlı- İtalya Harbi, Ankara, 1981
**Mengeş, Y . (2017). İkinci Dünya Savaşı’nda Menteşe (Rodos, 12 Ada Ve Meis) Adaları. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 17 (34), 279-318
**Şerafettin Turan, “Rodos ve 12 Ada’nın Türk Hakimiyetinden Çıkışı”, Belleten, C.XXIX, S.113, Ocak 1965
**Cemil Bilsel, Lozan, II. Cilt, 1933
**Hayta, N. (2000). Ege Adaları Meselesinin Tarihçesi Hakkında 3 Şubat 1922 Tarihli Bir Rapor. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 46(225).
**İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve İngiltere’nin Oniki Adalar üzerindeki egemenlik mücadelesi: Dodecanese Campaign (Wikipedia)
**Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Anılar, (1939-1954), Milliyet yay., İstanbul, 1977
**Fahir Armaoğlu, Türk Siyasi Tarihi, Kronik Kitap Yayınları, 3. Baskı (2018)
**Ak, Gökhan. (2014). Tarih, Deniz Ve Egemenlik: Ege’nin Isporadları “Menteşe Adaları”nın Dünü Ve Bugünü. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi XIV/29 (2014-Güz/Autumn)
**Cemalettin Taşkıran, Oniki Ada – Ürkek Bir Siyasetin Tarih Önündeki Ağır Vebali, Babıali Kültür Yayıncılığı, 5. Baskı (2014).
**Pratt, Martin & Schofield, Clive. (2019). The Imia/Kardak Rocks Dispute in the Aegean Sea.
**Ülkü Halatçı Ulusoy, Uluslararası Hukuk Açısından Ege Hava Sahasında Türkiye Ve Yunanistan Arasındaki Sorunlar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013
**Darcan, Ahu İlknur. Türk-Yunan İlişkilerinin Psikopolitiği Ve Hava Sahası Sorunları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2008.
**Jon M Van Dyke, The Aegean sea dispute: options and avenues, Marine Policy, Volume 20, Issue 5, 1996, Pages 397-404, ISSN 0308-597X
**Yenigün, Cüneyt. (2001). Aegean Maritime Boundaries: Issues and Solutions. Turkish Review of Balkan Studies. 2001
**Mengeş, Y . (2017). İkinci Dünya Savaşı’nda Menteşe (Rodos, 12 Ada Ve Meis) Adaları. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 17 (34), 279-318
**Kamalov, Ruslan. (2007) Ege Sorunları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
**Pratt, Martin & Schofield, Clive. (2019). The Imia/Kardak Rocks Dispute in the Aegean Sea.
**Uşi Anlatşmasının tam metni için: https://www.jstor.org/stable/2212446?seq=1#metadata_info_tab_contents
**Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) tam metni için: http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/denizhukuku.pdf

Ayrıca sitemizde bu konu hakkında yayımlanan yazıya bu linkten ulaşabilirsiniz: https://parlakjurnal.com/oniki-ada-meselesinin-tarihcesi-ve-surecin-ortaya-cikardigi-ihtilaflar/

Diğer tüm Parlak Jurnal podcast söyleşilerini bu linkten dinleyebilirsiniz: https://parlakjurnal.com/podcast/

Her türlü öneri, katkı ve eleştirilerinizi duymaktan memnuniyet duyacağız. Podcastleri sizin fikirleriniz ve yorumlarınız ile daha da iyileştirebiliriz. Teşekkür ederiz.

Kitap okumayı seven ve bu devirde herkesin haklı olduğuna inanan bir şahısım. Gereksiz bilgilerle beynimizin işgal edildiğine ve bu yüzden çağ deviren fikirler üretemediğimizi anlayan, eğitim sistemini baştan yazmak isteyen bir insanım. Ne demiş atalarımız: Önce eğitim!

Yorum bırakın

Your email address will not be published.

Politika Kategorisinde Son Yazılar