Singapur'daki eğitim sistemi
Singapur'daki eğitim sistemi

Singapur’daki Eğitim Sistemi Nasıl Bu Kadar Başarılı?

/

Singapur’daki Eğitim Sistemi

Singapur okullarındaki eğitim genel olarak tüm sınıflar ve konular arasında son derece yazılı ve tekdüzedir. Öğretim Doğu ve Batılı bir dizi pedagojik geleneğe dayanan uyumlu, amaca uygun ve faydacıdır.
Bu nedenle, Singapur’da öğretim, öncelikle müfredatın kapsamına, olgusal ve prosedürel bilginin aktarılmasına, öğrencilerin yarıyıl sonu ve ulusal sınavlara hazırlanmalarına odaklanır. Öğretmenler ders kitaplarına, çalışma sayfalarına, çalışılmış örneklere ve bunun gibi birçok uygulamaya güvenir. Ayrıca, özellikle matematikte belirli prosedürlerin ustalığını ve problemleri açık bir şekilde tarif etme becerisini güçlü bir şekilde vurgularlar. Sınıftaki konuşmada öğretmen hakimdir ve genel olarak tartışmaları önler.

Şaşırtıcı bir şekilde, Singapurlu öğretmenler sadece “yüksek kaldıraç” ya da alışılmışın dışında etkili eğitim uygulamalarından yararlanarak çağdaş eğitim araştırmalarının (en azından Batı’da) kavramsal anlama ve “öğrenmeyi öğrenme” açısından kritik olduğu görüşündeler.

Örneğin, öğretmenler yalnızca bir öğrencinin ön bilgilerini kontrol etmeyi veya öğrenme hedefleri ile başarı standartlarının bağlantısını sınırlı bir şekilde kullanır. Buna ek olarak, öğretmenler öğrencilerin anlama düzeylerine değil, doğru cevabı öğrenip öğrenmediklerine odaklanırlar ve öğrencilerin öğrenimini izler, öğrencilere destek sağlarlar.

Yani Singapur’un eğitim sistemi öncelikli olarak klasik müfredat bilgisinin aktarılmasına ve sınav performansına odaklanmaktadır. Ve açıkça bu sistem Uluslararası Matematik ve Bilim Çalışmasında (TIMSS) ve OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA) uluslararası değerlendirmelerinde olağanüstü sonuçlar elde edilmesinde son derece etkilidir.

Singapur’da Öğretim Mantığı

Singapur’daki eğitim sistemi, kendine özgü, hatta eşsiz, tarihsel, kurumsal ve kültürel etkilerin bir ürünüdür. Bu faktörler eğitim sisteminin özellikle mevcut değerlendirmelerde etkili olduğunu açıklamaya yardımcıdır ve aynı zamanda bunlar diğer ülkelere aktarımı da kısıtlar.

Zamanla Singapur, eğitim sistemini şekillendiren güçlü kuramsal düzenlemeler geliştirdi. Entegre edilmiş, tutarlı ve iyi finanse edilen merkezi bir eğitim sistemi meydana getirilmiştir (son yıllardaki âdemi merkeziyetçiliğe rağmen). Merkezi eğitim nispeten esnektir ve bir uzman yönetimindedir.

Ek olarak Singapur’un kurumsal düzenlemeleri öngörülen müfredatla karakterize edilir. Ulusal/milli liseler ilk ve ortaokul öğrencilerinin sınav sonuçlarına bakarak durumlarını belirliyor ve en önemlisi müfredatın yayın sürecini vurgulamaları ve yaptıkları test üzerinden öğretmeleri için eğitimcileri teşvik eder. Müfredatın, değerlendirmenin ve öğretimin iş birliği ise son derece güçlüdür.

Bunun dışında kurumsal ortam; müfredatın kapsamını ve testin öğretimini güçlendiren öğrenci performansına dayanan, yukarıdan aşağıya öğretmen sorumluluğu biçimlerini ( bu değişmekte olmasına rağmen) içerir. Eğitim araştırmaları için büyük devlet vaatleri(2003-2017 arasında 109 milyon dolar) ve bilgi yönetimi kanıta dayalı politikayı desteklemek için tasarlanmıştır. Ayrıca Singapur başta okul müdürleri ve öğretmenlerin seçimi eğitimi ve mesleki gelişimi için sistemin her seviyesinde kapasiteyi geliştirmeye büyük önem vermektedir.

Singapur’daki eğitim sistemi ve kurumsal düzenlemeleri, uygulayan ve yeniden üreten bir dizi kültürel yönelimle de desteklenir. En genel düzeyde bunlar meritokratik başarı, sosyal uyum, güçlü-eylemci devlet, kolektif değerler ve ekonomik büyüme öyküsüyle ulus inşasını içerir.

Buna ek olarak, ebeveynler, öğrenciler, öğretmenler ve politikacılar, bireysel düzeyde eğitimin değerine ilişkin son derece pozitif ancak titiz bir enstrümentalist görüşe sahiptir. Öğrenciler genellikle uyumlu ve sınıflar düzenlidir.

Önemli olarak, öğretmenler aynı zamanda sistem genelinde öğretme ve öğrenme anlayışlarını şekillendiren halk pedagojisini paylaşan bir yetkilidir. Bunlar ‘’öğretme konuşur, öğrenme dinler; otorite hiyerarşik ve bürokratik; değerlendirme özetleyici; bilgi olgusal ve prosedürel; sınıf konuşmasında öğretmen-egemen ve performatiftir’’ şeklindedir.

Açıkçası, Singapur’un tarihi deneyime, eğitime, kurumsal düzenlemelere ve kültürel inançlara dair eşsiz yapısı, son derece etkili ve başarılı bir sistem meydana getirdi. Ancak bunun benzersizliği de taşınabilirliğini sınırlı kılıyor. Ancak, diğer yetki alanlarının, Singapur modelinin genişletilmiş bir sorgulamasıyla kendi sistemlerinin sınırlarını ve olanaklarını öğrenebilecekleri çok şey var.

Aynı zamanda Singapur modelinin limitsiz olmadığını da bilmek önemlidir. Bir dizi önemli fırsat maliyeti yaratır ve sistemin sürdürülebilir reform için kapasitesini kısıtlar. Singapur’dan sistemi almak isteyenlerin bunu akılda tutması doğru olurdu.

Çeviri

Yazar: David Hogan

Çeviren: Nurullah

Orijinal metin : http://theconversation.com/why-is-singapores-school-system-so-successful-and-is-it-a-model-for-the-west-22917

Yorum bırakın

Your email address will not be published.

Çeviri Kategorisinde Son Yazılar