Kaht-ı Rical ve Eğitim Problemi

“Yıkılıpdur bu cihân, sanma ki bizde düzele! Devleti çarh-ı denî verdi kamu müptezele, Şimdi ebvâb-ı sa’âdetde gezen hep hezele İşimiz kaldı hemân merhamet-i Lem-Yezel’e.” (Bu dünyâ yıkılırken, bizim düzeleceğimizi sanma! Alçakların çevirdiği çark, devleti büsbütün yıkıma saldı. Sa’âdet kapılarında şimdi

Devamı