d vitamini ve kanser

D Vitamini Kanser İlişkisi

Vitaminler hayatımızda önemli yer tutan organik maddeler.  Bazıları vücudumuzda depolanabilirken bazılar da vücudumuzda depolanamaz. Bu durumu vitaminin sudaki çözünürlüğü belirler. Yağda çözünen vitaminler vücutta depolanabilirken suda çözünenler vücutta depolanamazlar. Bugün sizinle birlikte yağda çözünen vitaminlerden biri olan D vitamini ve bu vitaminin kanser üzerine ilişkisini Akdeniz Tıp Dergisi’nde yazılmış derleme bir makale ve d vitamini üzerine yazılmış bir kaç yazı üzerinden inceleyeceğiz.

Peki D vitamini tüm kanserler üzerine etkili mi? Bu sorunun cevabını şuan yapılan çalışmalar ve yazılan derlemeler üzerinden verecek olursak hayır. Her kimyasalın bütün hastalıkların tedavisinde kullanılmadığı gibi D vitamini de bütün kanserlerin tedavisinde kullanılamaz.

Şimdi D vitamininin hangi kanserlerin tedavisinde olumlu hangilerinin tedavisinde olumsuz etki gösterdiğini inceleyelim. D vitamini vücutta endojen olarak üretilebilirken aynı zamanda eksojen olarak da dışarıdan alınabilir. Vücutta endojen üretimi güneşten gelen ışınları bağlı olarak gerçekleşir. Bu durumdan yola çıkarak yapılan gözlemlerde güneşin az olduğu yerlerde bazı kanser türlerinin daha fazla olduğu sonucuna varılmış. Bu sonuçtan hareketle d vitaminin kanser tedavisinde kullanılabileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Yapılan laboratuvar çalışmaları bu fikri desteklese de klinik çalışmalar tam tersi sonuçları ortaya koymuştur. Bu durumda D vitamininin hangi durumlarda, ne kadar dozda, ne kadar süreyle kullanılması gerektiğine dair çalışmaların ortaya konması gerektiği çıkarımları yapılmıştır. Şu anda bununla ilgili bir çalışma bulunmaması D vitamininin tedavide kullanılması üzerine bir engel teşkil ediyor.

Peki kanser tedavisinde kullanılabileceği düşünülen D vitamini kanser üzerine nasıl etkide bulunur? Bu sorunun cevabı D vitamininin kanserin yayılmasını sağlayan sinyalleri azaltabileceği veya engelleyebileceği yönündedir. Ayrıca D vitamininin hücre büyümesini ve yangıyı sınırlaması da kanser büyümesini engelleyebileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır.

Peki D vitamininin kanser üzerindeki etkisiyle ilgili çalışmalar bize neler söylüyor? Dilerseniz biraz da bunlara gmz atalım. Yapılan çalışmalarda birvileri arasında tutarsızlık ortaya çıkmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda D vitamininin en çok kolon kanseri üzerinde olumlu etki gösterdiği sonucunu ortaya koymakta. Kanda D vitamini düzeyi yüksek bulunanlarda kolon kanseri oluşma riski düşük olanlara göre daha az görülmüştür. Kolon kanserinde bu sonuç karşımıza çıkarken yapılan bazı çalışmalarda prostat ve pankreas kanserlerinde D vitamini fazlalığın riski artırdığı sonucuna varılmıştır. 10 yıldan uzun süren geniş çaplı bir araştırmada ise D vitamininin agresif meme kanserimden korunmada etkili olabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında yetersiz D vitamini seviyesinin de bazı kanser risklerini arttırdığı sonıcuna varılmıştır.

Yapılan araştırmalardan hareketle D vitamininin kanser üzerine etkili olup olmayacağı konusunda net bir sonuca ulaşılamamakta. İleride yapılan daha kapsamlı çalışmalar ile D vitamini ileride kanser tespit ve tedavisinde kullanılabilir. Ancak şu an için böyle bir durum söz konusu değil. D vitamininin vücudumuzda önemli görevlerinin olduğunu düşünürsek biz yeterli miktarda D vitamini almalıyız. Unutmayın her şey kararında güzeldir.

Konuk Yazar: Kılıçkalkan

Yorum bırakın

Your email address will not be published.

Bilim Kategorisinde Son Yazılar