timokinon
Çörek otu bitkisi ve timokinon maddesi

Timokinon; Çörek Otundaki Kusursuz Bileşik

Bitkiler ilk insan var olduğundan beri hep hastalıkların tedavisi için mükemmel bir kaynak teşkil etmiştir. Teknolojinin akıl almaz şekilde hızlı gelişimi sayesinde çoğu şeyin yapay-sentetik olduğu şu çağda ise insanoğlu tekrar organik ve doğal olana yönelim göstermiştir. Bu yöneliminse haliyle bilimsel çalışmaların yönünü de bu tarafa kaydırdığı aşikârdır. Bunun çarpıcı bir örneği ise bizim çörek otu diye bildiğimiz bilimsel adı Nigella Sativa olan bitkidir. Aslında geçmişi de çok sağlamdır, dini temeli bile vardır. Hz. Muhammed çörek otunu ölüm dışındaki her derde deva olduğunu belirtmiştir. İncil’de ise küratif yani tedavi edici siyah kimyon olarak geçer.

Doğu tıbbında yüzlerce senedir çörek otu tohumu astım, bronşit, iltihap, egzama, ateş, grip, hipertansiyon, öksürük, baş ağrısı, baş dönmesi, diyabet, böbrek ve karaciğer bozuklukları, sinir bozuklukları, romatizma, kanser ve ilgili iltihaplı hastalıklar, gastrointestinal rahatsızlıklar dahil birçok durumda kullanılmıştır.

Timokinon Nedir?

Timokinon (2-izopropil-5-metilbenzo-1, 4-kuinon) çörek otunda yer alan uçucu yağların içinde en bol bulunanı ve çörek otunun biyolojik etkilerinden esas sorumlu en biyoaktif bileşiğidir. Timokinon(TQ) hidrofobik bir bileşiktir, kanımızda çok yüksek oranda proteinlere bağlanarak taşınır. Bu başka ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken durumu da beraberinde getirir.

timokinon
Timokinon molekülü

Timokinonu hileli yapan özellikleri ise antioksidan, antiinflamatuar, İmmün düzenleyici, antikanser, antimikrobiyal, hepatoprotektif, gastroprotektif, nefroprotektif, nöroprotektif, hipoglisemik ve antidiyabetik, hipolipidemik, antihistaminik oluşu, kalp ve solunum sistemi hastalıklarında, apoptozda etkili olmasıdır. ( Baya oyundaki hileli itemler gibi adam mübarek 😀 )

Antioksidatif, Antiinflamatuar ve İmmün modülatör Aktivitesi

Hücrelerimizde oksidatif metabolizma sonucu oluşan zararlı reaktif oksijen radikallerini süpürür. Böylece onların hücrelerimizin yapısını bozmasını önler.

Antiinflamatuar etkisi ise iltihabın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan lipooksijenaz ve siklooksijenaz enzim inhibisyonuna dayanır

Bağışıklılık sistemini güçlendirir.

Anti –Kanser Etkisi

TQ kanser hücrelerine karşı savaşır. Diğer birçok bileşikten kanser hücrelerine daha spesifik etki etmesi çok büyük bir avantajdır. Kanser kemoterapisine ek olarak kullanıldığında kemoterapinin yan etkilerini azaltmış ve onların kanser hücrelerine karşı öldürücü etkilerini de arttırmıştır.

Bunlara ek olarak programlı hücre ölümü olan apoptozu uyarır.

Anti Mikrobiyal Etki

Özellikle bazı bakteri türlerine karşı öldürücü ve çoğalmasını engelleyici aktiviteye sahiptir. Bunun yanında antibiyotiklerin etkisini artırarak daha düşük dozda bile antibiyotiklerin etkili olmasını sağlar.

Hepatoprotektif Etki

Antioksidan etkisi ve zararlı bileşikleri nötralize etmesiyle karaciğer üzerinde koruyucu etkilere sahiptir.

Hipoglisemik ve Anti-Diyabetik Etki

Diyabetik farelere uygulanan TQ diyetinde kan glikozu seviyesi ve glikolize hemoglobin(HbA1c) seviyesinin düştüğü gözlenmiştir. Ayrıca hücrelerde yeniden glikoz yapımını önlemiştir. Önemli olaraksa bu etkileri doğrudan insüline bağımlı değildir.

Gastroprotektif Etki

Birçok mekanizma ile sindirim sistemindeki mukozal bariyer bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Kardiyovasküler problemlerde Çörek Otu (TQ)

Günümüzde kanser tedavisinde çok önemli yere sahip bir kemoterapötik olan doksorubisinin ciddi kardiyotoksik etkileri vardır. Timokinon bu zararlı etkileri azaltır.

Solunum Sistemi Hastalıklarında Timokinon

Astımın ortaya çıkışında lökotrien denilen moleküller önemli rol oynar. Timokinon ise bu gibi moleküllerin üretimini engeller.

Kemikler Üzerine Etkisi

Timokinon kemikler üzerinde anabolik yani kemik yapımını artırıcı etkiye sahiptir. Kemiklerde mineralizasyonu artırır.

Hipolipidemik Etki

Yapılan deneylerde kötü kolesterol denilen LDL’yi düşürürken iyi kolesterol denilen HDL seviyesini arttırdığı görülmüştür.

Timokinonun etkileri
Timokinonun etkileri

Timokinonun Güvenilirliği ve Yan Etkileri

Yapılan araştırmalarda genel itibariyle açlık kan şekerini düşürmesinin haricinde pek toksik etkiye rastlanmamıştır. Deney hayvanları tarafından iyi bir şekilde tolere edilebildiği gösterilmiştir.

Bu kadar faydalı etkilere sahip olmasının yanı sıra toksisitesinin de az oluşu çörek otunu çok değerli bir besin haline getirmiştir.

Ne olursa olsun yine de Paracelsus’un şu sözü kulağımıza küpe olmalıdır:

Bütün maddeler zehirdir. İlaçla zehir arasındaki tek fark dozdur.

Kaynak:

timokinon ve terapötik potansiyeli(PDF)

Yorum bırakın

Your email address will not be published.

Bilim Kategorisinde Son Yazılar