Ay

Ay Olmasaydı Ne Olurdu? Ne Olmazdı?

Ay, dünyanın 4.5 milyar yıllık yolculuğunda bize daima refakat eden nadir gök cisimlerinden. Ay’ın Dünya üzerinde birçok etkisi bulunuyor ve bu etkiler dünyanın varlığını sürdürebilmesi için oldukça önemli. Peki Dünya’nın en kadim dostu Ay olmasaydı neler olurdu? En yakın dostumuz hiç olmasaydı ya da birden yok olsaydı, Dünya buna katlanabilir miydi? Gezegendeki en yakın dostumuzu bir akıl yürütmeyle sizin için yok ediyor, onun yokluğunda nelerle karşılaşabileceğimizi süzgeçten geçiriyoruz. Ay olmasaydı ne olurdu, ne olmazdı?

Ay Aniden Yok Olsa Ne Olurdu?

İlk olarak bilinmesi gereken durum dünyanın gezegendeki en yakın dostu olan ayın Dünya’yı terk etmeye hiç de niyeti yok. Yaklaşık 4.5 milyar yıldır evrende, dünyanın sonsuz dönüşünde ona eşlik eden ay, kolay kolay yok edilemez. Ay’ın yok oluşu üzerine bir akıl yürütme yapmak isteniliyorsa bu akıl yürütme iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Ay’ın yokluğa geçmesi ancak çok büyük bir enerjiyle mümkündür.

Bu enerjinin boyutları ayın nasıl yok olacağı hakkında bilgiler verir. Ay enerjinin boyutuna göre tamamen yok olabilir ve tüm kalıntıları dünyaya çarparak tamamen ortadan kalkabilir. Ay’ı yok etmeyi hedefleyen enerjinin daha minimal boyutlarda olması halinde ise dünya için yeni “Aycıklar”, yani yeni dostlar ortaya çıkar. Her iki durum farklı sonuçlar doğurabileceği için biz akıl yürütmemizin merkezine Ay’ın tamamen yok olmasını alıyoruz.

Cılız Meteor Yağmurları

Ay aniden yok olsaydı, bunun ilk etkisi cılız meteor yağmurlarıyla ortaya çıkardı. Ay’ın yok oluşundan arta kalan ve Dünya için minimal boyutlardaki kozmik atıklar Dünya’mıza çarpardı. Dünya’daki yaşam Ay’ın yok oluşundan gelen kozmik atıklardan ve enkazdan etkilenmezdi. Bu durumun en temel sebebi Ay’ın Dünya’ya oldukça yakın bir konumda bulunmasıdır. Ay’dan Dünya’ya düşecek kozmik atıklar, sadece 8 km hıza sahip olacak ve önemli düzeyde etki yaratmayacaktır. Ay’ın aniden yok oluşundan kalan diğer enkaz ise Dünya’nın çevresinde Jüpiter’inkine benzer büyük bir halka oluştururdu. Ay’ın tamamen yok olması halinde ise buna benzer bir oluşumun ortaya çıkması olası değildir. Tüm enkaz, sonsuz uzay boşluğuna ve Dünya’nın üzerine doğru dağılırdı.

Her Gün Gerçekten 24 Saat

Dünya Güneş’in etrafındaki yolculuğunun yanı sıra kendi ekseninde de döner. Bu dönüş, günlerin oluşmasını sağlar. Bununla birlikte Ay’ın da Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşünde önemli bir etkisi vardır. Ay etkisiyle Dünya’da her yıl günler biraz daha uzar. Günlerin süresinin değişimi öylesine minimaldir ki biz bunu hissetmeyiz. Ay’ın yok olması halinde bu etki tamamen ortadan kalkacaktır ve günler artık tam anlamıyla 24 saat olacaktır.

Gelgitler: Deniz ve Okyanuslarda Dalgalanmalar

Ay’ın Dünya üzerindeki en önemli ve en çok bilinen etkisi deniz ve okyanuslarda neden olduğu gelgitlerdir. Özellikle “On beş gün gelgitleri” ve “İlkbahar gelgitleri” tamamen Ay’ın Dünya üzerindeki etkisi sonucunda gelişir. Ay’ın yok olmasıyla birlikte bu gelgitler tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrıca Ay’ın yerçekimi etkisiyle okyanusların orta bölümleri yaklaşık 40 cm yüksektir. En yakın dostumuz aniden yok olunca yüksekte konumlanan bu sular, asıl yerlerine doğru düşer. Dolayısıyla okyanus kıyılarında daha önce görülmemiş tsunamiler gözlemlenebilirdi.

Dünya Karanlıklar İçinde

Ay’ın yok oluşunun en dikkat çeken etkisi ise Dünya’nın artık daha karanlık bir gezegene dönüşmesidir. Özellikle dolunay dönemleri başta olmak üzere Ay, Dünya için kritik bir öneme sahip olan ışık kaynağıdır. Dolunay döneminde Venüs’ten tam 14 bin kat daha parlak olan Ay, dünyayı ışığıyla aydınlatır. Bu ışığın aniden yok olması ise, dünyanın 10 kat daha karanlık bir gezegene dönüşmesine sebep olur.

Evren Daha Net ve Kolay Gözlemlenebilirdi

Ay’ın yok oluşu Dünya için her ne kadar daha fazla karanlık vadetse de bu durumun ciddi avantajları olabilirdi. Karanlığın en önemli avantajı, ışığın daha yoğun olduğu yerleri çok daha efektif keşfedebilmektir. Dolayısıyla Ay’ın yok olmasıyla Dünya’dan evren çok daha net ve kolay gözlemlenebilirdi.

Bu yazımızı da tavsiye ederiz:  Koronavirüs Hakkında Bilinmeyen Her Şey: COVID-19 (SARS-CoV-2)

Evrene Açılan Kapı Artık Yok

Ay, Dünya ve evrenin geri kalanı ekseninde Ay’ın bir diğer önemli işlevi de basamak olmasıdır. Dünya’daki yaşamın uzaya ve evrenin derinliklerine ulaşmasında Ay önemli bir yer tutar. Dünya’dan gönderilen radyo frekans sinyalleri yaklaşık olarak 2.5 saniye gibi oldukça kısa bir süre içerisinde Ay’a ulaşabilir. Aynı zamanda Dünya aile arasında 380 bin km mesafe bulunan Ay’a ulaşım sağlamak da hızlıdır. Evrende Dünya’ya en yakın konumdaki diğer gezegenler olan Mars ve Venüs ise Dünya’dan oldukça uzaktadır. Ay’ın yok olması halinde Dünya’dan gezegenin diğer bölgelerine yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek bir basamak bulunmazdı.

Eksen Dengesizlikleri

Ay, Dünya’nın iklimini dengeleme konusunda da önemli bir misyonu yerine getirir. Bu misyonu yerine getirirken Dünya üzerindeki etkisi eksen oluşturmaktır. Dünya belli aralıkta gidip gelen bir eksene sahiptir ve bu aralığı belirleyen ise Ay’dır. Ay’ın yok olması durumunda ise eksen dengesizlikleri çok daha geniş bir skalaya yayılır. Bu durum Ekvator ve Kutup gibi bölgelerde iklimsel değişikliklere neden olur. Bugün olduğu gibi Ekvator daima sıcak olmayacaktır. Kutup Bölgeleri de aynı şekilde daima soğuk olarak kalmaz.

Toplumsal ve Dolaylı Etkiler

Ay’ın yok olması, Dünya üzerinde fizyolojik ve somut etkiler göstermenin yanı sıra bazı; ekonomik, politik sosyolojik, kültürel, hukuki ve ahlaksal etkilere de gebedir. Özellikle Ay sonrası Dünya’nın artık daha karanlık olması önemli ölçüde suç oranının artmasına sebep olabilir. Mevsim düzensizlikleri ve iklim dengesizliği iklim kaynakları için savaşların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca Ay’ın yok olmasına paralel olarak tarihlendirme yaparken Ay’ın evrelerini kullanan bazı inançlarda kültürel anlamda dönüşümler de gözlemlenebilirdi.

Yorum bırakın

Your email address will not be published.

Bilim Kategorisinde Son Yazılar